Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
Promocje
rower Monteria Crosser 3.0 LADY NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
rower Monteria Crosser 3.0 LADY NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
2 499,00 zł 1 690,00 zł
szt.
rower Monteria Shottas 27,5 0.2 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
rower Monteria Shottas 27,5 0.2 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
2 099,00 zł 1 440,00 zł
szt.
rower Romet CAMEO  Raty 0% Gratisy Trans kolekcja 2016
rower Romet CAMEO Raty 0% Gratisy Trans kolekcja 2016
1 499,00 zł 1 189,00 zł
szt.
motocykl Romet ZK 125 FX Raty 0  Transport k125 zk125
motocykl Romet ZK 125 FX Raty 0 Transport k125 zk125
6 499,00 zł 5 999,00 zł
szt.
rower Monteria Crosser 1.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
rower Monteria Crosser 1.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
1 399,00 zł 990,00 zł
szt.
rower Monteria Crosser 2.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
rower Monteria Crosser 2.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
1 999,00 zł 1 340,00 zł
szt.
rower Monteria Crosser 3.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
rower Monteria Crosser 3.0 NEGOCJUJ Raty Transp. 3Lata GW
2 499,00 zł 1 690,00 zł
szt.
Produkt dnia
O firmie

  

Witamy na stronach naszego sklepu.

Główie prowadzimy sprzedaż stacjonarną więc wszystkie oferowane produkty posiadamy na sklepie ZAPRASZAMY

 do salony Husqvarna Romet w Kamieniu Pomorskim na ulicy Dziwnowskiej 3.

Nasz telefon to 91 38 22 201 lub 504 064 253 e-mail sklep@efekt24.pl

Jesteśmy do waszej dyspozycji w tygodniu w godzinach 9.00 do 17.00 lub w Soboty od 9.00 do 14.00


Mamy przyjemność zaproponować Państwu urządzenia do pracy w parku lesie i ogrodzie. Posiadamy asortyment urządzeń marek Husqvarna Gardena Partner i Macculloch. Pełen zakres urządzeń pozwoli nam znaleźć coś na każdą kieszeń dla potrzeb wokół domu jak i profesjonalnego pozyskiwania drzewa w lesie i prac na budowie.


A po skończonej pracy zapraszamy na wycieczkę na rowerze skuterze motocyklu lub quadzie. Oferujemy pojazdy marki Romet Motors, Arkus i Univega. Pełen wybór asortymentu zawsze na miejscu do Państwa dyspozycji.


Czynnie bierzemy udział w akcjach promocyjnych u nas zawsze można negocjować cenę.


Posiadamy u siebie ofertę 8 banków więc zawsze mamy najkorzystniejsze warunki kredytowe. Możemy odsunąć pierwszą ratę o 3 miesiące, lub zaproponować raty bez kosztów na wybrany asortyment. Uproszczona procedura, raty na dowód do 10 tysięcy również dla firm i okres kredytowania do 5 lat pozwala znaleźć zawsze jakieś rozwiązanie. Akceptujemy karty płatnicze.


Oferujemy pełen serwis do każdego sprzedanego przez nas urządzenia. Maszyna która opuszcza nasz sklep jest przez nas uruchomiona w waszej obecności. Pokażemy jak o nią dbać tak żeby służyła wam z pełną wydajnością i bezpiecznie przez wiele lat. Większość osprzętu i części posiadamy na miejscu, a jeżeli czegoś akurat zabrakło sprowadzimy to dla was najszybciej jak można.


Dysponujemy transportem jak trzeba dowieziemy towar pod wskazany adres lub przyjedziemy odebrać sprzęt do przeglądu.


Urządzenia mechaniczne wymagają przygotowania do sezonu a po wydajnej pracy należy im się konserwacja. Możemy zająć się tym za was lub pokazać co należy zrobić i zapewnić potrzebne akcesoria oleje oraz filtry.


Zapraszamy odwiedźcie nas Efekt Kamień Pomorski
 

 

 REGULAMIN KONKURSU
„Spłacimy Twojego Rometa”
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursu „Spłacimy Twojego Rometa” (zwanego dalej: Konkursem)
jest Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt
Lwowskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony): 649 000 000,00 zł, NIP:
657-008-22-74, REGON: 290513140, zwany dalej Bankiem lub Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest przez Bank w oparciu o niniejszy Regulamin. Niniejszy
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje powołana przez Bank Komisja
Konkursowa.
§ 2
Okres i miejsce Konkursu
Konkurs jest organizowany w okresie od 29.03.2016r. do 06.06.2016r. na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
1) Do dnia 06.06.2016 dokona zakupu jednego z wymienionych poniżej towarów
marki Romet:
a) Motorower,
b) Skuter,
c) Motocykl o pojemności silnika do 125 cm3,
i zawrze z Bankiem umowę kredytu na zakup towarów/usług (zwanego dalej
kredytem) oferowanego przez Bank w jednym ze sklepów dystrybuujących
produkty marki ROMET, współpracujących z Bankiem. Lista dystrybutorów marki
ROMET współpracujących z Bankiem dostępna jest na stronie www.splacamytwoje-
raty.pl.
2) Nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu lub o odstąpieniu od
umowy sprzedaży skutkującego odstąpieniem od umowy kredytu.
3) Zgłosi swój udział w Konkursie poprzez prawidłowe uzupełnienie formularza
zgłoszeniowego, załączy fotografię konkursową i prześle ją do dnia
16.06.2016 r.
4) Prawidłowo wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący
się na stronie www.splacamy-twoje-raty.pl, zwany dalej formularzem
konkursowym, podając numer umowy kredytu zawartej z Organizatorem,
imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
5) Zapozna się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zaakceptuje jego
postanowienia.
6) Wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
dla potrzeb organizacji Konkursu.
7) Spełni następujące wymagania techniczne:
a. posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana
jest przeglądarka internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie strony
formularza konkursowego (Internet Explorer w aktualnej wersji z włączoną
obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji z
włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna
rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli), bankowości elektronicznej (zgodnie z
wymogami banku Klienta) oraz oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie
plików w formacie PDF,
b. posiada numer telefonu kontaktowego.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Banku i osoby z nimi spokrewnione
lub spowinowacone.
§ 4
Zasady Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, zwanej w dalszej części pracą
konkursową, przedstawiającej w ciekawy i oryginalny sposób, towar będący
przedmiotem kredytowania na podstawie umowy kredytu, którą Klient podał w
formularzu konkursowym.
2. Praca konkursowa, zapisana w jednym z formatów: jpg, png, gif, pdf o maksymalnym
rozmiarze 0,5MB, musi być załączona na formularzu konkursowym.
3. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu nie może zawierać treści niezgodnych z
prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych,
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.
4. Jeśli praca konkursowa zawiera w swojej kompozycji prawnie chronione znaki
towarowe, to w przypadku jej wykorzystania przez Bank w celach marketingowych (
zgodnie z §4 ust.8), zostaną one usunięte przez Bank.
5. Ta sama praca konkursowa może być przedmiotem zgłoszenia do Konkursu tylko raz.
6. W ramach jednego numeru umowy kredytu, przysługuje jedno zgłoszenie do udziału
w Konkursie.
7. Do Konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace konkursowe spełniające wymogi
określone w §3 i §4 Regulaminu.
8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się – w przypadku przyznania nagrody – do
niezwłocznego zawarcia z Organizatorem w formie pisemnej umowy o przeniesienie
autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o ile Organizator wyrazi chęć
zawarcia takiej umowy, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - powielanie pracy
określoną techniką wytwarzanie określoną, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, w szczególności wykorzystanie pracy konkursowej w
materiałach reklamowych Organizatora,
c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w lit
b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
d) w zakresie modyfikacji pracy konkursowej – wprowadzenie zmian, o których
mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu
9. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust.8 powyżej, Organizator wypłaci
Uczestnikowi Konkursu wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych do pracy konkursowej w wysokości 50 PLN.
10. Przekazanie przez Uczestnika Konkursu, pracy konkursowej oznacza, że:
a) jest autorem fotografii, którą zgłosił do Konkursu,
b) przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i
majątkowe),
c) fotografia stanowiąca pracę konkursową nie jest obciążona żadnymi
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
11. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Banku o tym, iż
fotografia stanowiąca pracę konkursową nie narusza praw osób trzecich, a w
szczególności rozpowszechnienie fotografii (utwór) nie będzie prowadziło do
naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, a
fotografia spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i
prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na
nim przedstawionej. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest
wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia
nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli
wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w
szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
12. W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Banku z roszczeniami z
tytułu naruszenia prawa autorskich i praw pokrewnych Uczestnik:
a) zwolni Bank z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń,
b) będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Banku za wszelkie szkody
poniesione z tego tytułu, w tym także wynikające z kosztów postępowań
sądowych i administracyjnych,
c) w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego w związku z
takimi roszczeniami, w ciągu trzech dni od dnia otrzymania informacji o
toczącym się postępowaniu zwolni Bank z odpowiedzialności przejmując
zobowiązanie i wstąpi w miejsce Banku w takim postępowaniu (o ile będzie to
możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
13. Ocenie nie będą podlegać prace konkursowe, które:
a) zostały wysłane przez osobę niebędącą Uczestnikiem Konkursu, tj.
niespełniającą warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w § 3,
b) nie odpowiadają tematyce Konkursu,
c) naruszają zasady określone w Regulaminie Konkursu.
§ 5
Wyłonienie Zwycięzców
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową Organizatora, która zbierze się 10 razy,
we wskazanych niżej terminach i będzie oceniać prace konkursowe Uczestników
nadesłane w podanych okresach oraz wyłoni łącznie dziesięciu Laureatów Konkursu,
po jednym Laureacie, w ramach każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej:
Lp. posiedzenia
Komisji
Konkursowej
Data
posiedzenia
Komisji
Konkursowej
Data nadesłania pracy
konkursowej
1 15/04/2016 29/03/2016-14/04/2016
2 22/04/2016 15/04/2016-21/04/2016
3 29/04/2016 22/04/2016-28/04/2016
4 06/05/2016 29/04/2016-05/05/2016
5 13/05/2016 06/05/2016-12/05/2016
6 20/05/2016 13/05/2016-19/05/2016
7 27/05/2016 20/05/2016-26/05/2016
8 03/06/2016 27/05/2016-02/06/2016
9 10/06/2016 03/06/2016-09/06/2016
10 17/06/2016 10/06/2016-16/06/2016
2. W trakcie trwania Konkursu każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
3. Przy ocenie prac konkursowych, Komisja Konkursowa w szczególności weźmie pod
uwagę:
1. stopień realizacji tematu,
2. oryginalność i pomysłowość w prezentacji zakupionego produktu,
3. kreatywność,
4. estetykę pracy konkursowej.
§ 6
Nagrody w Konkursie i przekazanie Nagród
1. Nagrodą w Konkursie jest spłata przez Organizatora zobowiązania kredytowego
Uczestnika powstałego z tytułu zawarcia Umowy o kredyt na zakup towarów/usług,
tj. kwoty stanowiącej równowartość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu
ratalnego wraz z odsetkami z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia (z zastrzeżeniem,
iż wartość nagrody nie może przekroczyć 10 000,00 zł) oraz dodatkowa nagroda
pieniężnaj w wysokości stanowiącej 11,11% wartości wypłacanej nagrody. .
Organizator przewidział łącznie 10 nagród pieniężnych w Konkursie.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą telefoniczną na
numer telefonu podany przez Uczestnika podczas rejestracji, zgodnie z § 3 ust. 1, nie
później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej,
podczas którego wyłoniono Laureata. Bank będzie próbował skontaktować się z
Laureatem 4 - krotnie w dni robocze, w godzinach 9:00 – 19:00. Każda z prób
połączenia wykonywana w odstępie nie krótszym niż 20 minut i nie dłuższym niż 60
minut. Brak skutecznej próby kontaktu spowoduje przepadek nagrody. Nagrody
nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają do dyspozycji Organizatora..
3. Nagrody pieniężne są przekazywane Laureatom przelewem na rachunek
przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu zawartej przez Laureata z Organizatorem
Umowy o kredyt na zakup towarów/usług w terminie do 15 dni roboczych od dnia
powiadomienia o wygranej.
4. Nagrody przewidziane w ramach niniejszego Konkursu wręczone zostaną zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % zgodnie z art. 30 ust.1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek zostanie pobrany i
odprowadzony przez Bank do właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości na stronie konkursowej,
pod adresem: www.splacamy-twoje-raty.pl. Lista laureatów będzie zawierała imię
Laureata oraz nazwę miejscowości, jaka została podana podczas przystąpienia do
Konkursu (przy zawarciu umowy kredytu), będzie prezentowana na stronie
konkursowej w terminie 3 tygodni od wyłonienia Laureatów Konkursu.
§ 7
Reklamacje
1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji, która może być
złożona w jeden z następujących sposobów:
1) ustnie:
a) osobiście w dowolnej placówce Banku,
b) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego CA24 Banku pod
numerami telefonów 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia
lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych).
2) w formie pisemnej:
a) przesyłką pocztową wysłaną na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt
Lwowskich 1, 53-605 Wrocław,
b) osobiście w dowolnej placówce banku.
3) w formie elektronicznej:
a) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,
b) za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu
się do Serwisu internetowego CA24.
2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane
umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika Konkursu. W treści reklamacji
należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku
pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone
podpisem osoby zgłaszającej reklamację. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty
niezbędne do jej rozpatrzenia.
3. Bank może zwrócić się do Uczestnika Konkursu o złożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
4. Bank na żądanie Uczestnika Konkursu potwierdza pisemnie lub w sposób uzgodniony
z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
5. Bank informuje Uczestnika Konkursu o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie
nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W
przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji z uwagi na trudny
charakter sprawy i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie Bank w informacji
do Uczestnika Konkursu wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który
nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji podając
przyczynę opóźnienia.
6. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego
trwałego nośnika na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres korespondencyjny.
7. Bank umożliwia Uczestnikowi Konkursu złożenie odwołania od decyzji w trybie
przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
8. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient jest uprawniony do
skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Bankiem w postępowaniu
przed Arbitrem Bankowym i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru
Finansowego oraz przed Rzecznikiem Finansowym, a w przypadku konsumentów do
właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów na
zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich
stronach internetowych lub do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu
powszechnego.
9. Złożenie reklamacji przez Uczestnika Konkursu niezwłocznie po powzięciu przez
Uczestnika Konkursu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji
przez Bank, chyba że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia
reklamacji.
10. Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady są
zamieszczone na stronie internetowej www.credit-agricole.pl
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
„Spłacimy Twojego Rometa” będzie Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, która zbiera przekazane dane osobowe
Uczestników Konkursu na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzała w celu
realizacji Konkursu „Spłacimy Twojego Rometa”. Uczestnikowi Konkursu przysługuje
prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w
Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest
dobrowolne.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku www.creditagricole.
pl oraz pod adresem www.splacamy-twoje-raty.pl.
3. Udział w Konkursie może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez
Bank w tym samym czasie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl